Vi trenger dugnadshjelp!

Venneforeningen D/S Engebret Soot har i dag ca 230 medlemmer.

Alt av arbeid som gjøres på og rundt båtene gjøres på dugnad. Oppgavene er mange, alt fra å være mannskap om bord til å holde båtene ved like. Det er få av oss til å gjøre dette arbeidet. Har du lyst til å være med i dugnadsgjengen i vårt unike dampbåtmiljø er det bare å ta kontakt. Du treffer oss på E-post ds.engebret.soot@gmail.com eller tlf 90830597, du kan også bruke kontaktskjemaet om du ønsker det.

Ønsker du å bli medlem i venneforeningen D/S Engebret Soot?


Betal 150,- til konto nummer 1050.07.23918

Merk betalingen med navn, epost og telefonnummer.